018 Radio

Verksamhet


 1. Bevara gamla persiska traditioner, seder och bruk och samarbeta med andra föreningar.
 2. Presentera iransk kultur till svenskar och andra nationaliteter.
 3. Lära ut hantverk som: sömnad, broderier, stickning m.m.
 4. Lära ut bild som: oljemålning och akvarell
 5. Lära ut datakunskap/it på nybörjarnivå
 6. Delta i festivaler med iransk, afghansk, tajik och kurdisk mat.
 7. Läsning av sagor på persiska och svenska för barn.
 8. Teater kurs för barn.
 9. Språkkurs på enkel svenska via radio.
 10. Bilda kör.
 11. Bjuda in musikgrupper och artister från persisktalande länder.
 12. Online radio-Program i samverkan med radio broadcasting organisation och uppbyggnad av en oberoende radiostation med sändning av bl.a. musik och med bidrag av sponsorer.
 13. I händelse av katastrofer i eller utanför Sverige, samla ihop pengar i samarbete med övriga hjälporganisationer.
 14. Bjuda in experter till föreningen: t.ex. advokater, jurister, psykologer etc. För att öka kunskapen hos medlemmarna.
 15. Planering och genomförande av resor till och från Sverige.
 16. Planera språkcafé, läsning, musik och dans.


018Radio


 • Efter den Iranska revolutionen emigrerade många iranska medborgare till Sverige och flera blev kvar i generationer. Avståndet från familjer och släktingar leder till depression och ensamhet, särskilt för äldre personer.
 • Det är även viktigt för barn och barnbarn, att behålla sin ursprungskultur och syftet med föreningen är, att man inte ska glömma sin iranska kultur och därigenom få möjligheter att lyssna på musik, dans, mat, språk och m.m.
 • Bygga upp en radiokanal på farsi och svenska i Uppsala och som sedan iframtiden kan spridas till hela Sverige.

OUR TEAM

Sheragin

Sara

Mehdi

Uppsala- Sweden

Copyright @ All Rights Reserved

NollArton Kulturförening

Organisationsnummer: 802524-1533

Kontonummer: 5399-10 183 81

Clearingnr: 5399

Bankgironummer: 5354-4508

Swishnummer:1233592805